Věrnostní program CBA

CBA_vernostni_program_detsky_A2_web.jpg CBA_vernostni_program_dospeli_A2_web.jpg

 

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

„Věrnostní program CBA“

 

1. Pořadatel akce

Pořadatelem akce „Věrnostní program CBA“ je společnost:

Družstvo CBA CZ

se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk

IČ: 268 08 951

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

2. Pravidla akce

Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna po celou dobu jeho konání na webové stránce www.cba.cz. Akce probíhá v období od 1.1.2018 do 30.4.2018 na území celé České republiky.

Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail: unzeitigova.pavla@cba.cz nebo na mobil: 737 224 662

3. Podmínky účasti v akci

Účastníkem akce může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit akce se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou odměnu. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění.

4. Princip akce

4.1 Za každých 200 Kč nákupu v prodejnách CBA zapojených do programu získá účastník akce 1 bod, který vlepí do příslušné kartičky (Pokud bude nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník tři body). Nevztahuje se na nákup cigaret. Jakmile bude mít nasbíraný určitý počet bodů, vyplní a odevzdá kartičku na pokladně a získá slevu na výrobky (odměny) podle níže uvedených pravidel. Zákazník si odměnu může vyzvednout ihned, pokud je dané zboží na prodejně nebo po jeho objednání. Body se vydávají u pokladen, bezprostředně po nákupu.

nebo                                                                                                                                                                                          

4.2 Za každých 200 Kč nákupu v prodejnách CBA zapojených do programu získá účastník akce 1 bod, který se mu přičte na konto jeho zákaznické karty. (Pokud bude nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník tři body). Nevztahuje se na nákup cigaret. Zákazník bude o stavu svého zákaznického konta informován na účtence. Jakmile bude mít nasbíraný příslušný počet bodů, může si odměnu vyzvednout na prodejně, pokud má prodejna zboží skladem, nebo po jeho objednání. Po dosažení maximálního počtu bodů na kartě (tj. 200 bodů), se nebudou na kartu načítat další body, dokud si zákazník nevyzvedne některou z nabízených odměn a nesníží tak svůj bodový stav pod maximální hranici.

4.3. V případě, že prodejna začne používat nový pokladní systém B.O.S.S., bude svým zákazníkům nabízet nové zákaznické karty CBA místo kartiček s lepícími body. Je nutné, kartičku s nasbíranými body zaslat společně s vyplněným registračním listem na centrálu CBA. Každá prodejna zapojená do programu bude viditelně označena propagačním plakátem. Seznam všech zapojených prodejen bude současně zveřejněn na www.cba.cz.

Pravidla pro získání odměn z bonusového programu:

 

 

PLU

Název

Počet bodů

Doplatek pro koncového zákazníka

70149

Bandáž kolena elastická

6

10

70150

Bandáž kotníku elastická

6

10

70151

Kroužek posilovací 9 cm

6

10

70153

Overball 20 cm

12

15

70152

Karimatka jednovrstvá 8 mm, 180 x 50 x 0,8 cm

18

29

70148

Činka vinyl 2 kg

24

49

66678

Zdravé dózy do mrazničky PURITY 1.0 l, SET 3 ks

24

69

70146

Forma na knedlíky DELLA CASA 0,55 l

24

69

70144

Multifunkční hrnec PURITY MicroWave

36

169

70145

Lis na zdravé tyčinky DELLA CASA

36

169

70154

Pexeso Příšerky CBA

6

0

70257

Černý Petr Pat a Mat společenská hra

12

9

70255

Canasta společenská hra 108 karet v papírové krabičce

18

19

66023

Plyšová hračka Cyril

24

49

66024

Plyšová hračka Amél

24

49

66025

Plyšová hračka Bim

24

49

70258

Domino společenská hra dřevo 55 ks

24

79

70252

Hra Ryby/Rybář společenská hra 24x23 cm

24

79

70254

Ledové království společenská hra v krabici 20x29,5x6,5 cm

24

129

70256

Slova společenská hra v krabici 28x19,5x6 cm

30

149

70253

Domeček dřevěná farma Moje první zvířátka 31x31 cm, 28 ks + podložka

30

149

70260

Společenská hra Dobble

30

169

5. Práva a povinnosti pořadatele

Družstvo CBA CZ jako pořadatel věrnostního programu si vyhrazuje právo upravit pravidla této akce, včetně její délky, či akci odvolat a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.cba.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Účastník akce nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána. Vymáhání odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku účastníkům akce nevzniká právo odměny reklamovat. Pořadatel akce nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s využitím odměn.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované odměny odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání odměn v případě, že odměny nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být účastníkům akce předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

6.1  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

6.2  Zákazník vyplněním kartičky „Věrnostní program CBA“ nebo používáním zákaznické karty dle čl. 4 těchto pravidel uděluje DRUŽSTVU CBA CZ po dobu trvání svého členství ve věrnostním programu a dále rok po jeho ukončení souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně dalších údajů, které pořadateli akce v souvislosti se svou účastí ve věrnostním programu pro interní, marketingové a propagační účely.

6.3  Zákazník registrovaný ve věrnostním programu zejména souhlasí s tím, aby DRUŽSTVO CBA CZ shromažďovalo a dále automatizovaně zpracovávalo údaje o jeho nákupech (frekvence nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod věrnostního programu).

6.4  Účastník věrnostního programu svým podpisem na kartičce „Věrnostní program CBA“ či na registračním listu zákaznické karty stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro členství ve věrnostním programu. Účastník tak bere na vědomí, že údaje o jeho osobě nebudou zpřístupněny dalším subjektům. Dále bere na vědomí své právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

6.5  Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu registrovaný zákazník souhlasí s jejich využitím pro účel zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách apod. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

6.6  Odevzdáním kartičky „Věrnostní program CBA“ nebo používáním zákaznické karty dle čl. 4 těchto pravidel každý účastník akce schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech akce, a přistupuje k nim.

7. Závěrečná ustanovení

DRUŽSTVO CBA CZ je oprávněno tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách www.cba.cz. Pravidla užívání zákaznické karty nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

 

 

Zákaznická karta CBA

cbazakaznickakarta

 

Pravidla pro užívání zákaznické karty CBA

 

Následující ustanovení (dále jen Pravidla) vymezují a upřesňují podmínky registrace zákazníka, vydání a použití zákaznické karty CBA, dále získání a uplatnění výhod bonusového programu pro registrované zákazníky v prodejnách CBA.I. Vymezení pojmů

1.     Registrovaný zákazník je kupující evidovaný v systému maloobchodní sítě CBA. Registrovaný zákazník musí být fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům.

2.     Registrační formulář je nutné vyplnit přímo v prodejně CBA. Svým podpisem v registračním formuláři zákazník potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, seznámil se s těmito Pravidly pro užívání zákaznické karty a souhlasí s nimi.

3.     Zákaznická karta není kreditní ani platební kartou. Je nepřenosná. Každá zákaznická karta je opatřena unikátním čárovým kódem. Čárový kód slouží ke snadné identifikaci zákazníka. Registrovaný zákazník je oprávněn používat zákaznickou kartu při nákupu v prodejnách sítě CBA, které jsou označeny nálepkou CBA Zákaznická karta.

4.     Zákaznickou kartu obdrží zákazník ihned po vyplnění všech polí v registračním formuláři. Zákazník připojí svůj vlastnoruční podpis k registraci při převzetí zákaznické karty.

5.     Při předložení zákaznické karty přiřadí prodávající každý nákup k zákaznickému účtu daného zákazníka včetně získaných a uplatněných bonusů.

6.     Registrovaný zákazník může zákaznickou kartu kdykoliv zrušit jejím vrácením v prodejně CBA, v které byla karta vydána. Platnost zákaznické karty také zaniká odvoláním souhlasu registrovaného zákazníka se shromažďováním a automatizovaným zpracováním údajů podle čl. III.

7.     V případě, že má zákazník ještě nasbírané body na původní kartičce, je nutné, kartičku s nasbíranými body zaslat společně s vyplněným registračním listem na centrálu CBA. Kde budou nasbírané body převedeny na zákaznickou kartu.

II. Věrnostní program

1.     Věrnostní program přináší registrovaným zákazníkům za uskutečněné nákupy v obchodech sítě CBA výhody navíc. Před zahájením každého nákupu, případně v jeho průběhu, předloží registrovaný zákazník na pokladně zákaznickou kartu.  V případě, že nákup převýší částku 200,- Kč, bude na tuto kartu za každých 200,- Kč nákupu připsán 1 bod (např. při hodnotě nákupu 420,- budou na zákaznickou kartu připsány 2 body). Nevztahuje se na vratné obaly a nákup cigaret.

2.     Po dosažení určitého počtu bodů na zákaznickém účtu je registrovaný zákazník oprávněn vybrat si odměnu z nabídky platné pro dané období. Počet bodů za jednotlivé odměny včetně případných doplatků pro dané období je pevně stanoven, finanční vyrovnání není možné.

 

III. Ochrana osobních údajů

1.     Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

2.     Zákazník podpisem registračního formuláře uděluje DRUŽSTVU CBA CZ po dobu trvání svého členství ve věrnostním programu a dále rok po jeho ukončení souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním listu a údajů souvisejících s členstvím ve věrnostním programu pro interní, marketingové a propagační účely.

3.    Zákazník registrovaný ve věrnostním programu zejména souhlasí s tím, aby DRUŽSTVO CBA CZ shromažďovalo a dále automatizovaně zpracovávalo údaje o jeho nákupech (frekvence nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod věrnostního programu). Podpisem registračního formuláře stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro členství ve věrnostním programu. Bere tak na vědomí, že údaje o jeho osobě nebudou zpřístupněny dalším subjektům. Dále bere na vědomí své právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

4.     Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu registrovaný zákazník souhlasí s jejich využitím pro účel zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách apod. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

 

IV. Závěrečná ustanovení

DRUŽSTVO CBA CZ je oprávněno tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách www.cba.cz. Pravidla užívání zákaznické karty nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.